Vojtova metoda

vojtova metodaVojtova metoda (metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičení, vyvinuté dětským neurologem prof. MUDr. Václavem Vojtou. Celá metoda je postavena na tom, že člověk má v centrálním nervovém systému geneticky zakódované správné pohybové vzory a vývoj jeho motoriky tak probíhá zcela automaticky. Prof. MUDr. Vojta pozoroval zdravé novorozence a kojence a srovnával jejich hybnost s hybností dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Poté identifikoval určité body opory (punktum fixum) a specifické reflexní zóny, které jsou předpokladem každé fyziologické/zdravé lokomoce. Tlakem na tyto reflexní zóny, který je vykonáván v přesně daných pozicích s opěrnými body, je vyvolána samovolná pohybová aktivita (pohybový program).

Prostřednictvím Vojtovy metody (tzv. reflexní lokomocí) je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu centrálního nervového systému, který je při poruše funkce blokován.

Samotné cvičení spočívá ve stimulaci reflexních bodů na těle, které se podráždí tlakem ve správném směru a v ideálním nastavení polohy těla. Toto podráždění bodů umožní tělu vybavení si ideálního vrozeného pohybového vzoru. Aktivace se provádí v modelech:  

  • reflexní otáčení
  • reflexní plazení

Vojtova metoda neučí, nenacvičuje ani netrénuje "normální" pohybové děje, jako jsou uchopování, vzpřimování a chůze. Vojtova metoda vysílá podněty do mozku a tím aktivuje vrozené pohybové vzory. To se ve svém důsledku projeví jako koordinované pohyby trupu a končetin (a my vidíme např. v úchopu, vzpřimování a chůzi určité zlepšení).

Provádět terapi podle Vojty je pro rodiče či pečující opravdu náročné, vyžaduje to velkou fyzickou i psychickou sílu.  Potřebné je pečlivé zacvičení fyzioterapeutem, důsledné dávkování terapie a nastavení pravidelného denního programu.  Je nutné připravit se i na fakt, že dítě na cvičení často reaguje negativně, někdy reaguje negativně i okolí, rodinní příslušníci nebo sousedé. Zde platí obrnit se trpělivostí, v klidu vše vysvětlovat a hlavně nepolevit ve svém pravidelném úsilí.

Zdroj: www.vojtovaspolecnost.cz

Zpracovala: LK