Muzikoterapie

muzikoterapieVětšina z dívek s Rettovým syndromem miluje hudbu - je to pro ně zřejmě jedna z mála věcí, na které mohou v běžném denním provozu snadno "dosáhnout" a mohou se jejím prostřednictvím  nějak vyjádřit. Rády ji poslouchají, je pro ně zdrojem zábavy i společníkem při cestování, v nezvyklých situacích, při neklidu...prostě tam, kde se pečujícím osvědčilo, že tzv. "zabírá". Dívku s Rettovým syndromem běžně uvidíte se sluchátky na uších. To však není muzikoterapie.

Muzikoterapie je metoda, při které používá proškolený terapeut hudbu a různé hudební elementy při práci s klientem nebo skupinou klientů.

Jde mu o to, aby klientovi pomohl rozvinout jeho schopnosti, usnadnil mu sebevyjádření, komunikaci a navazování vztahů s druhými, pomohl mu uspokojit jeho potřeby. Pracuje s prožitkem klienta, působí i na jeho  nevědomé procesy, pracuje s asociacemi, vzpomínkami apod., což vede k jeho "otevření", k osobnostnímu rozvoji, ke zlepšení kvality jeho života.

Pokud se zamyslíme nad tím, jaké jsou dívky s Rettovým syndromem a jak je jejich postižení omezuje v uspokojování jejich potřeb (tělesných, sociálních, emocionálních atd...), je zřejmé, proč je u nich využití muzikoterapie tak vhodné jako prostředek prevence nebo léčby.

Muzikoterapeutické setkání  probíhá v určité posloupnosti a dynamice, má svou logiku a postupuje od úvodního "zahřátí" přes zklidnění až k relaxaci. Využívá k tomu různé techniky, které terapeut volí v kontextu individuality klienta. Mezi techniky patří např. různé typy dýchání, prvky z bazální stimulace, různé pohybové aktivity, hra na hudební a "nehudební" nástroje, zpěv a zvuky, terapeut předkládá klientovi i vizuální a hmatové podněty, používá relaxační techniky a mnoho dalších.

Vhodným prostorem pro muzikoterapii je v ideálním případě místnost (ateliér), vybavená audio technikou, světelnými reflektory, vibračním lůžkem nebo plochou, hudebními nástroji (bicí a bubny, Orffovy nástroje, etnické nástroje), pomůckami pro bazální stimulaci apod.

Z výše uvedeného popisu je jasné, že muzikoterapeutické setkání mohou dívky s Rettovým syndromem navštívit v rámci školního nebo předškolního vzdělávání, v centrech, stacionářích, ústavech sociání péče...

Pokud chcete muzikoterapii své dceři s Rettovým syndromem dopřát, jistě najdete ve svém okolí zařízení, které vám to umožní.

Zdroj: www.muzikoterapie.cz

Zpracovala: LK