Bobath koncept

bobathBobath koncept vyvinuli na základě svých praktických zkušeností manželé Bobathovi (pediatr-neurolog a fyzioterapeutka). Bobath koncept vlastně není soubor cviků, ale celodenní proces, kdy se pomocí vlastní aktivity dítěte a využití různých technik a pomůcek dosahuje správného provedení pohybu. Jedná se vlastně o cvičení formou hry, které se přizpůsobuje konkrétnímu dítěti v konkrétní situaci. Velmi důležité je podrobné vyšetření funkce a její poruchy a následná terapie specifickými technikami (inhibice, facilitace a stimulace).

Díky svému specifickému přístupu lze Bobath koncept dobře kombinovat s dalšími terapiemi, u nás nejčastěji s Vojtovou metodou. Vždy je však třeba zohledňovat individuální a aktuální možnosti pacienta, aby nedocházelo k jeho nadměrnému zatěžování.

Při terapii prostřednictvím Bobath konceptu je velmi důležité podrobné vyšetření, při kterém terapeut důkladně pozoruje a analyzuje funkční dovednosti pacienta. Zaměřuje se na kvalitu provedení pohybu a na to, co dítě dovede bez dopomoci, co s dopomocí a které aktivity není schopno provést vůbec a proč. Důležité jsou i kompenzační mechanismy při provádění aktivity a  zásadní jsou i přidružené problémy – smyslové poruchy (zrakové, sluchové), jemná motorika a funkce ruky, orofaciální oblast (potíže s příjmem a zpracováním potravy) a také to, jak tyto problémy souvisejí s posturálním tonem a přítomnými koordinačními vzory.

Na základě vyšetření se stanoví konkrétní terapeutický plán. Ten je zaměřený na cíle, kterých má být dosaženo a na způsoby, jakými se těchto cílů dosáhne. Terapie je prováděna v rámci funkční situace, aktuálně se přizpůsobuje reakcím pacienta. I využití různých pomůcek (míče, válce, lavičky, labilní plochy, hračky apod.) je přesně cílené. Terapeut neučí jednotlivým pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb provést sám a co nejsprávněji.

V průběhu celého dne se provádí  tzv. handling a tím se v běžných denních činnostech významně podporuje správný vývoj.  Handling je jakási nezbytná dopomoc k tomu, aby pacient mohl provést pohyb kvalitně a samostatně. Zásadami handlingu je nutné se řídit v průběhu všech denních aktivit. U dítěte se tedy handling využívá při každé manipulaci, při nošení, krmení, oblékání i  při hře.  

Časová náročnost se může zpočátku zdát obrovská, dokud si rodiče a pečující osoby neosvojí a nezautomatizují správné techniky. Pokud se ale  zásadami Bobath konceptu budou řídit v průběhu celého dne, náročnost na čas a prostor mizí. Velká výhoda konceptu je, že je možné jej  aplikovat téměř kdykoliv a kdekoliv.

Zdroj: www.cadbt.cz

Zpracovala: LK