Snoezelen

snoezelenSnoezelen je metoda, která je určená zejména pro osoby, které mají mentální, tělesné nebo kombinované postižení, poruchu autistického spektra, vývojovou poruchu, poruchy chování, učení, pro osoby s demencí, chronicky nemocné atd...

Využívá působení speciálně upraveného prostředí (snoezelenové místnosti), ve kterém na člověka působí různé světelné a zvukové prvky, hudba, vůně, předměty s různými povrchy...podněty, které mají vyvolat smyslové pocity.

Vychází z principů:

  • individuální přístup
  • možnost volby
  • nedirektivní přístup
  • sparávná časová délka

Snoezelen jeko metoda je využíván v mnoha zařízeních ve speciálních mateřských a základních školách, integračních centrech, domovech sociálních služeb, rehabilitačních centrech, denní stacionářích, hospicích apod.

Terapeut (může být z různé profese - speciální pedagog, psycholog a psychoterapeut, zdravotní a rehabilitační pracovník apod.) nejprve provede diagnostiku klienta (zjistí, jaký je jeho problém) a poté se zaměří na společný cíl. Tím může být uvolnění, pohoda a spokojenost, ale také redukce stresu a stereotypního chování, podpora vnímání, emocionality, kognitivních procesů, komunikace nebo motorických dovedností.

Dívky s Rettovým syndromem, které dochází do výše zmiňovaných zařízení, mají možnost snoezelenovou místnost navštěvovat. Na základě rozhovorů s jejich pedagogy a rodiči víme, že je u nich velmi oblíbená, protože mají možnost přijímat zde velké množství smyslových podnětů, o které jsou vzhledem k typu svého postižení do jisté míry ochuzeny. Místnost obvykle opouští v dobré náladě, jsou uvolněné a zrelaxované.

 

Zdroj: http://snoezelen.sk/cz/

Zpracovala: LK