Podpůrné terapie

Zde naleznete informace o různých podpůrných terapiích, které jsou v ČR u dívek s Rettovým syndromem využívány ke zmírnění obtíží a zlepšení zdravotního a psychického stavu.

Patří mezi ně zejména:  

Rehabilitace, Vojtova metoda, Bobath koncept, bazální stimulace, snoezelen, ergoterapie muzikoterapie, canisterapie, videotrénink interakcí (VTI), hydroterapie, hipoterapie, preterapie.

Podpůrné terapie hrají významnou roli i v rámci výchovy, vzdělávání a komunikace.

Rehabilitace


Rehabilitace dětí s Rettovým syndromem Příspěvek na konferenci Rettův syndrom od Jany Vadasové z Centra léčebné rehabilitace, Praha Co je cílem rehabilitace u dívek s Rettovým syndromem? Víme, že...

Vojtova metoda


Vojtova metoda (metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičení, vyvinuté dětským neurologem prof. MUDr. Václavem Vojtou. Celá metoda je postavena na tom, že člověk má v centrálním nervovém systému...

Bobath koncept


Bobath koncept vyvinuli na základě svých praktických zkušeností manželé Bobathovi (pediatr-neurolog a fyzioterapeutka). Bobath koncept vlastně není soubor cviků, ale celodenní proces, kdy se pomocí...

Bazální stimulace


Koncept bazální stimulace® je určen lidem, kteří mají z nějakého důvodu omezené možnosti smyslového vnímání. Bazální stimulace je vhodná pro klienty s různým typem postižení (mentálním, tělesným,...

Ergoterapie


Ergoterapie je obor, který se snaží pomoci člověku k co největší soběstačnosti a nezávislosti a tím mu zvýšit kvalitu života. Využívá k tomu různé postupy a činnosti (adekvátní věku klienta, typu jeho...

Muzikoterapie


Většina z dívek s Rettovým syndromem miluje hudbu - je to pro ně zřejmě jedna z mála věcí, na které mohou v běžném denním provozu snadno "dosáhnout" a mohou se jejím prostřednictvím  nějak vyjádřit....

Snoezelen


Snoezelen je metoda, která je určená zejména pro osoby, které mají mentální, tělesné nebo kombinované postižení, poruchu autistického spektra, vývojovou poruchu, poruchy chování, učení, pro osoby s...

Videotrénink interakcí (VTI)


Videotrénink interakcí (dále jen VTI) je metoda, která je využívána jako prevence nebo terapie při obtížích s komunikací nebo vztahových obtížích například mezi: rodičem a dítětem učitelem a žákem...

Hydroterapie


Hydroterapie (vodoléčba)  je velmi stará léčebná metoda, která má mnoho různých podob. Je to oblast fyzikální terapie, která využívá působení vody, cílem je prevence, léčeba a rehabilitace. Druhy...

Canisterapie


Slovo canisterapie ve volném překladu znamená "terapie s pomocí psa". Canisterapie je způsob terapie, při kterém se využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, zaměřuje se řešení...

Hipoterapie


Hipoterapie je rehabilitační (fyzioterapeutická)  metoda, při které se v rámci terapie specificky pracuje s koněm. Je jedním z podoborů  hiporehabilitace a zaměřuje se především na terapii pohybových...

Preterapie


Preterapie je metoda práce s lidmi, kteří mají takový typ postižení (autismus, těžké či hluboké mentální postižení, demenci apod.), že s je s nimi obtížné navazovat kontakt, komunikovat a budovat...

Doporučované postupy při individuální intervenci


Přehledový článek o vhodných postupech a plánování individuálních intervencí u dívek s Rettovým syndromem. Autorem článku je lékař a odborník na Rettův syndrom Meir Lotan z Izraele. V plném znění jej...