Preterapie

preterapiePreterapie je metoda práce s lidmi, kteří mají takový typ postižení (autismus, těžké či hluboké mentální postižení, demenci apod.), že s je s nimi obtížné navazovat kontakt, komunikovat a budovat vztah "klasickým" způsobem. Smyslem preterapie je dostat se s klientem, který je na první pohled "interakčně a komunikačně uzavřený", do vzájemného kontaktu.

Preterapie vychází z několika po sobě jdoucích prvků, které musí být vzájemně provázané:

  • výchozím bodem je pozorování klienta - terapeut se zaměřuje na jeho postoj, pohyby, výraz ve tváři, pohyby očí, zvuky, slova
  • poté má terapeut prostor klienta reflektovat a tzv. zrcadlit - v podstatě zpětně napodobovat to, co na klientovi vnímá
  • klient prostřednictvím toho může vnímat sám sebe, dostává zpětnou vazbu o svém chování, "vidí se v zrcadle"
  • klient se časem naučí vnímat nejen sám sebe a své emoce, ale postupně vnímá i své okolí, což mu umožňuje "být s druhými v kontaktu"

Metoda jako taková není jen metodou tzv. psychoterapeutickou, určenou pro konkrétní a časově omezenou terapii.

Mohou ji výborně využívat např. rodiče při každodení péči o své dítě s postižením a také všichni pomáhající pracovníci v přímé práci s klienty (i dívkami s Rettovým syndromem). Metoda jim umožňuje nedirektivně  navazovat vztah  a lépe vzájemně komunikovat.

Mnoha svými prvky se preterapie podobá programu Son - Rise  (konkrétně technice joining), který vytvořili manželé Kaufmanovi při práci s jejich vlastním autistickým synem. Společné rysy má i s konceptem validace (zrcadlení) a s  videotréninkem interakcí (VTI).

V ČR není preterapie  příliš rozšířeným postupem, zkušenosti s jejím využitím u klientů s těžkým postižením (včetně dívek s Rettovým syndromem) se k nám dostávají spíše ze zahraničí (Belgie, Gent, psychiatrická klinika - informace  z  osobní návštěvy kliniky).

Malý dodatek - metodu velmi často a zcela spontánně a intuitivně používáme my všichni, např. při kontaktu s velmi malými dětmi - při pohledu na ně je mimoděk napodobujeme, tváříme se jako oni, usmíváme se apod., vyladíme se na "jejich" vlnu.

 

Zdroj: Prouty, G., Werde, D. van (2005).  Preterapie

Zpracovala: LK