Co je Rettův syndrom

Základní informace o Rettově syndromu, příznaky a stadia onemocnění, diagnostika, video obsahující dokument o Rettově syndromu. Informace čerpány z publikací uvedených zde.

Základní informace o Rettově syndromu


Rettův syndrom (dále jen RTT) je neurovývojové genetické onemocnění vázané na X chromosom, které se projevuje téměř výhradně u dívek. V běžné populaci se vyskytuje s udávanou prevalencí 1:10 000, v...

Příznaky Rettova syndromu


regres psychomotorického vývoje přibližně mezi 6. až 18. měsícem věku ztráta dosažených dovedností v oblasti jemné motoriky, objevuje se dyspraxie (neschopnost účelového používání rukou), často se...

Stadia Rettova syndromu


Onemocnění Rettův syndrom probíhá v několika stádiích, u každé z dívek však velmi individuálně. Níže uvedené členění do jednotlivých stádií je pouze schematické a může se u konkrétních dívek velmi...

Diagnostika Rettova syndromu


Stanovení diagnózy Rettův syndrom probíhá následovně: Nejprve lékař stanoví klinickou diagnózu, to znamená, že ji určí na základě přítomnosti klinických příznaků. Následně odešle pacientku na...

Video o Rettově syndromu

Video o Rettově syndromu


Vložený kód <iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/FPV6ksxyyfg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>