Videotrénink interakcí (VTI)

videotréninkVideotrénink interakcí (dále jen VTI) je metoda, která je využívána jako prevence nebo terapie při obtížích s komunikací nebo vztahových obtížích například mezi:

  • rodičem a dítětem
  • učitelem a žákem
  • pomáhajícím pracovníkem a klientem atd...

V zahraničí naleznete informace o VTI pod pojmy  Video Home Training (VHT) nebo Video Interaction Guidance (VIG). V souvislosti s péčí o rodinu a dívku s Rettovým syndromem je v zahraničí využíván termín "communication coaching".

Podstatou metody je několik samostatných kroků, které následují jeden za druhým:

  • natáčení - terapeut (videotrenér) navštíví rodinu, školu apod. a pořídí zhruba 15-ti minutový záznam, na kterém je vidět interakce (komunikace) mezi např. rodičem a dítětem
  • terapeut si záznam odnáší a podrobně jej analyzuje, identifikuje důležité momenty (komunikační vzorce, charakteristické prvky apod.), terapeut vyhledává podstatné úseky záznamu, připravuje si k nim rozbor a komentář
  • terapeut a klient si záznam společně prohlížejí, vedou rozhovor, rozebírají jej, terapeut poskytuje zpětnou vazbu apod.
  • celý cyklus se může dle potřeby a zakázky klienta opakovat

Při práci s dívkou s Rettovým syndromem je možné metodu využít například při počátečních pokusech s komunikačními pomůckami. Pedagog nebo rodič se snaží s dívkou komunikovat, využívají k tomu pomůcky a "pracují". Videotrenér je u toho natáčí. Poté si záznam odnese, zanalyzuje a následně si jej všichni dohromady prohlížejí.

Terapeut záznam zastavuje, komentuje, ukazuje momenty, kdy se komunikace dařila a kdy ne, společně rozebírají proč...

Prohlížení záznamu velmi často odhalí souvislosti, které si pedagog nebo rodič při vlastní "práci" neuvědomili.  Dívka s RTT se třeba začala v průběhu práce zlobit a přestala spolupracovat, pedagog netušil, proč tomu tak je, "něco mu uniklo". Videozáznam to pomůže odhalit, umožní pohled "shora". Zároveň poukáže na místa, kerá byla "silná", kdy se dařilo, společně rozeberou, proč, na čem komunikaci postavit, na co si dát pozor, čeho si všímat, na co reagovat...

Důležitá informace - metoda jako taková je zaměřená ne na kritiku, ale na posilování silných stránek! Chyby sice odhalí a pojmenuje, ale cíleně pracuje s úspěchy a snaží se posilovat to, co se dařilo.

V ČR můžeme doporučit jednu z videotrenérek VTI Mgr.Jiřinu Holasovou. Pokud budete mít s metodou osobní zkušenost, podělte se námi!

 

Zdroje:

Stránky o metodě VTI 

Beaufortová, K. (2003) Videotrénink interakcí

Fukkink, R.G. (2008) Video feedback in the widescreen: A meta-analysis of family programs

Theresa E. Bartolotta -´přednáška konference Maastricht

 

Zpracovala: LK