Ergoterapie

ergoterapieErgoterapie je obor, který se snaží pomoci člověku k co největší soběstačnosti a nezávislosti a tím mu zvýšit kvalitu života. Využívá k tomu různé postupy a činnosti (adekvátní věku klienta, typu jeho zdravotního znevýhodnění apod.), které přispívají k obnově  postižených funkcí. U dětí je to především zábavnou formou, prostřednictvím her a činností, které je baví a jsou pro ně tou správnou motivací. Jako jedna z podpůrných terapií je v rámci ucelené rehabilitace využívána i při práci s dívkami s Rettovým syndromem.

Oblasti, kterým se ergoterapeut v rámci svého přístupu ke klientovi věnuje, jsou:

  • soběstačnost (sebeobsluha, volnočasové aktivity atd., u dívek s Rettovým syndromem např. pomoc při řešení problémů v orofaciální oblasti - s příjmem potravy a tekutin)
  • pohyb (hrubá i jemná motorika, koordinace pohybů, rovnováha, vnímání svého vlastního těla atd., u dívek s RTT  může pomoci s řešením stereotypních pohybů a sebepožkozování)
  • smyslové funkce (zrak, sluch, hmat...)
  • kognitivní funkce (paměť, udržení pozornosti, schopnost orientovat se, rozfázování a posloupnost činností atd.)

 S činností ergoterapeuta se můžete setkat ve zdravotnictví, speciálním školství, sociálních službách (raná péče, denní a týdenní stacionáře), v soukromé praxi.

V rámci terapie pomáhá ergoterapeut i s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek, hraček, pomůže vám zamyslet se nad ergonomickou či bezbariérovou úpravou prostředí u vás doma apod.

 Doporučujeme vám nalézt si na facebooku komunitu Ergo Motol kde poskytují poradenství osobám se zdravotním znevýhodněním a kde jsou zveřejňovány odkazy a tipy na zajímavé pomůcky, hračky a činnosti. Mnohé z nich můžete využít při práci a zábavě s vaší dcerou.

Zdroj: www.ergoterapie.cz  a zkušenosti rodičů  

Zpracovala: LK