Bazální stimulace

bazální a aromaterapiíKoncept bazální stimulace® je určen lidem, kteří mají z nějakého důvodu omezené možnosti smyslového vnímání. Bazální stimulace je vhodná pro klienty s různým typem postižení (mentálním, tělesným, kombinovaným), upoutané na lůžko, s poruchou hybnosti, klienty v intenzivní péči, v komatózním stavu, geriatrické klienty, neklidné klienty s deteriorací atd.

Bazální stimulace umožňuje klientům zlepšovat jejich stav a to prostřednictvím stimulace vnímání - dodáváním smyslových podnětů, ke kterým vzhledem ke  svému stavu mají jen „omezený přístup“ a hrozí jim tzv. smyslová frustrace.

V podstatě jde o to zprostředkovat a umocnit klientovi vnímání vjemů z jeho vlastního těla, vhodně jej stimulovat a tak mu pomoci lépe vnímat i okolní svět. To ve svém důsledku umožňuje navázat vzájemnou komunikaci mezi klientem a jeho okolím. Komunikace, vnímání, pohyb a respektování jedinečnosti klienta jsou totiž základní pilíře konceptu bazální stimulace.

Mezi konkrétní techniky konceptu patří somatická, vibrační a vestibulární stimulace (základní techniky) a optická, auditivní, olfaktorická, orální a taktilně-haptická stimulace (nadstavbové techniky).

Při bazální stimulaci je využíváno velké množství aktivit a pomůcek (masážních, polohovacích, vibračních, předměty různých tvarů, povrchů, vůní). Je jich opravdu široká škála, od  předmětů denní potřeby, přírodnin a zcela "obyčejných" věcí, přes didaktické a speciální pomůcky až ke zcela specifickým prostředím, jako je např. snoezelenová místnost, vibrační lůžko apod. Vše záleží na individuálním posouzení potřeb klienta a konkrétním přístupu terapeuta či pečujícího.

U dívek s Rettovým syndromem je (vzhledem k charakteru jejich postižení) koncept bazální stimulace často a s úspěchem využíván, ať už v domácím, školním či ústavním prostředí. Konkrétní příklady a inspiraci na využití bazální stimulace při péči o dívky s Rettovým syndromem naleznete v rubrice Zkušenosti pedagogů.

zdroj: www.bazalni-stimulace.cz 

Zpracovala: LK