Finanční příspěvek

Podpořte nás finančním příspěvkem

Jako firma i jako soukromá osoba máte možnost nám prostřednictvím darovací smlouvy zaslat libovolnou částku na náš transparentní účet vedený u Raiffeisen bank, a.s., číslo účtu je  6015602001/5500.

Rádi vám podrobněji představíme možnosti, jak by mohl být váš příspěvek využit. Pokud máte chuť podporovat nás pravidelně, domluvte si s námi schůzku. Upřesníme si, kam by vaše dlouhodobá podpora mohla být smysluplně nasměrována.

Jak je to s daňovým zvýhodněním dárců?

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu, mohou si tak snížit svou daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy,  pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V případě právnické osoby je proces darování upraven darovací smlouvou. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování, zpráva apod.)

 

Zpracovala: LK