Pro pečující

knížkaZpracovali jsme pro vás praktický přehled příspěvků a výhod pro zdravotně postižené, přehled sociálních služeb, přehled nároků osob blízkých v  pečovatelské pozici, informace o invalidním důchodu, informace o opatrovnictví, informace o občanském průkazu.

Můžete se inspirovat, jak zvládat dlouhodobé pečování o vaši dceru s Rettovým syndromem nebo jak být pečujícím nablízku.

Péče o pečující


Jak zvládat dlouhodobé pečování? Jak být nablízku pečujícím? Psychosociální aspekty pečování.

Příspěvky a výhody pro zdravotně postižené


Zde naleznete informace  o příspěvcích pro zdravotně postižené:  Příspěvek na péči Průkaz osoby se zdravotním postižením Příspěvek na mobilitu  Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na...

Sociální služby


Rádi bychom vás seznámili s různými formami sociálních služeb a nabídli vám možnost, jak ve vašem regionu nalézt jejich vhodného poskytovatele - konkrétní instituci.   O sociálních službách Osobní...

Osoba blízká jako pečovatel


Nároky osob pečujících o příjemce příspěvku na péči (např. dívku s Rettovým syndromem) Pokud poskytujete péči a podporu blízké osobě nebo jste-li asistent sociální péče, máte nárok na výhody, které...

Invalidní důchod


Problematika invalidního důchodu, nároku na něj (podmínky), výpočtu atd. je velmi složitá. Věnujeme se zde proto jen základním informacím a několika specifikům, která se týkají dívek s Rettovým...

Omezení svéprávnosti a opatrovnictví


Omezení svéprávnosti a opatrovnictví Rodiče dívek s Rettovým syndromem řeší v době dosažení jejich plnoletosti omezení svéprávnosti (dříve zbavení způsobilosti k právním úkonům) a opatrovnictví. ...

Občanský průkaz


Povinnost mít občanský průkaz má každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.   ...