Canisterapie

ocanisterapii_1Slovo canisterapie ve volném překladu znamená "terapie s pomocí psa". Canisterapie je způsob terapie, při kterém se využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, zaměřuje se řešení psychologických, citových a sociálně-integračních problémů, zároveň také působí na fyzické zdraví člověka. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, osobami s mentálním či kombinovaným postižením, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod.

Canisterapii může vykonávat pouze vyškolený odborník, se zdravým psem, který má canisterapeutickou zkoušku a je vhodný pro terapeutické poslání.

Aktivity, které lze při setkání klienta a psa zařadit, zahrnují:

  • přípravu na setkání, vzájemné přivítání, pozdrav
  • polohování, hlazení a mazlení, cvičení, hry, stimulaci, relaxaci, případně i procházku, různé úkoly
  • ukončení setkání, rozloučení

Dívky s Rettovým syndromem reagují na canisterapii většinou velmi pozitivně, je ale třeba vypozorovat, která z konkrétních aktivit jim vyhovuje, v jakém prostředí (domov, škola),  "rytmu" (zda klidnější či živější), v jaké poloze (a s jakými polohovacími pomůckami), v jaké délce délce trvání apod.

 

Zdroj: Canisterapie Podané ruce

Zpracovala: LK