Hipoterapie

hippoterapieHipoterapie je rehabilitační (fyzioterapeutická)  metoda, při které se v rámci terapie specificky pracuje s koněm. Je jedním z podoborů  hiporehabilitace a zaměřuje se především na terapii pohybových poruch. Maximálně při tom využívá vše, co kůň nabízí, zejména:  

  • pohyb
  • kontakt
  • emoce
  • prostředí

Speciálně vyškolený terapeut (fyzioterapeut nebo ergoterapeut) využívá trojrozměrný pohyb koňského hřbetu k ovlivnění neuromuskulární funkce klienta. Hřbet koně v kroku se pohybuje nahoru a dolů, doprava a doleva, dopředu a dozadu. Když k těmto pohybům přidáme ještě rotaci, která se přenáší přes pánev sedícího (nebo i ležícího) klienta na jeho trup, vyvolává to vlastně pohybový vzor pánve a trupu jako při lidské chůzi. Právě tento prvek hipoterapie je jedinečný a nenahraditelný jinou rehabilitační metodou.  

Pohyb koňského hřbetu, tělesná teplota a výška koně a pohyb v otevřeném prostoru pozitivně ovlivňují držení těla, posturální a obranné reakce, vestibulární systém a smyslové orgány, svalové napětí, cílení a plánování pohybů, rozsahy pohybů končetin, vzor dýchání, činnost vnitřních orgánů, vytrvalost, atd.

Hipoterapie má mnoho dalších výhod a je v mnoha směrech nenahraditelná. Především tím, že je to venkovní rehabilitační aktivita, při které je možné navázat kontakt se živým zvířetem, což je pro mnohé osoby se zdravotním postižením zcela nový zážitek. Hipoterapie je celostní terapie, která  ovlivňuje nejen fyzické tělo klienta...

Některé z dívek s Rettovým syndromem na hipoterapii pravidelně docházejí, rodiče její účinky popisují jako velmi pozitivní a to zejména v kontextu celkového zlepšení psychomotorického vývoje, prevence skoliózy, spasticity a kontraktur a v neposlední řadě i jako důležitý prvek psychosociální rehabilitace.

Přidáváme seznam provozovatelů - členských středisek České hiporehabilitační společnosti, seřazených dle jednotlivých krajů. Zároveň jsou zde uvedena i kritéria, která je dobré posoudit, než se s  vaší dcerou vydáte na případné  lekce hipoterapie.

 

Zdroj: Kolektiv autorů: Hiporehabilitace. ČHS Praha, 1995

Zpracovala: LK