Vzdělávání a komunikace

Nabízíme vám praktické informace z oblasti vzdělávání a komunikace s dívkami s Rettovým syndromem. Rady, tipy a doporučení přímo o lidí, kteří se dívkám věnují soustavně, cenné zkušenosti speciálních pedagogů, rodičů a pečovatelů. Představujeme některé školy a centra, kam dívky s Rettovým syndromem docházejí. Naleznete zde i dostupné metodiky, pomůcky ke vzdělávání a komunikaci a zkušenosti ze zahraničí.

Při vzdělávání a výchově dívek s Rettovým syndromem hrají velkou roli i podpůrné terapie, kterým se blíže věnuje rubrika Léčba Rettova syndromu.

Školky, školy a centra


Dívky s Rettovým syndromem jsou vzhledem k typu svého postižení vzdělávány ve speciálních školkách,školách a centrech. Speciální školy přímo spolupracují se speciálně pedagogickými centry (SPC),...

Zkušenosti pedagogů


Dívky s Rettovým syndromem navštěvují školy po celé republice a velmi záleží na každém z pedagogů, jakým způsobem pojme přístup ke vzdělávání konkrétní dívky u sebe ve třídě. Existují sice metodiky,...

Metodiky pro pedagogy


Z iniciativy Společnosti pro mukopolysacharidózu vznikly v roce 2012 dvě metodiky určené pedagogům, poradenským pracovníkům a rodičům dětí a žáků se vzácnými onemocněními.    Autory obou metodik jsou...

Alternativní a augmentativní komunikace


Většina dívek s Rettovým syndromem není schopna se "klasicky" dorozumívat mluvenou řečí. Proto je nutné hledat náhradní systémy, jak se s nimi dorozumět, aby mohly vyjádřit své potřeby a pocity. K...

Pomůcky pro vzdělávání a komunikaci


Chtěli bychom vám zde představit pomůcky, které jsou vhodné pro vzdělávání a komunikaci s dívkami s Rettovým syndromem. Zaměříme se především na ty, které jsou již vyzkoušené v praxi - v domácím...

Zahraniční zkušenosti


Informace o tom, jak ke vzdělávání a komunikaci s dívkami s Rettovým syndromem přistupují v zahraničí.

HÁDEJ, CO NÁS BAVÍ!


Náměty na aktivizační činnosti (nejen) dívek s Rettovým syndromem.