Multioborové vyšetření skoliózy

Jednou z možností, kde zkonzultovat stav vaší dcery za přítomnosti odborníků z více oborů najednou, je objednat se na multioborové vyšetření ve FN Motol v Praze na tzv. "SEMINÁŘ NORA" (Neurologie, Ortopedie, Rehabilitace, Ambulance). Doporučení jsme získali od MUDr. Aleny Zumrové, PhD. z Centra hereditárních ataxií ve FN Motol v Praze.

Zpracovala: LK