Vazomotorické změny na končetinách

prokrvení končetinVazomotorické změny se projevují zejména na dolních končetinách a jsou  důsledkem autonomních poruch, které jsou pro Rettův syndrom typické.

Tyto poruchy způsobují, že jsou ruce a nohy dívek s RTT často studené, promodralé a vlhké,  někdy se naopak objevuje překrvení a prudký nával horka. Na dolních končetinách může vzniknout (zejména u starších dívek) reflexní sympatická dystrofie nebo různé typy závažných deformit, které mohou v některých případech ohrozit i schopnost samostatné chůze dívek s RTT.  Proto je důležité věnovat se poruchám včas a již preventivně.  Základem je končetiny všemi dotupnými způsoby uvolňovat:  

  • provádět masáže, které je dobré spojit např. s muzikoterapií, aromaterapií, prvky z bazální stimulace  apod.
  • využít teplé koupele a aqaterapii obecně
  • vyvarovat se extrémních teplot (pozor na období velkých mrazů a dlouhodobého pobytu venku)
  • používat vhodné ponožky a obuv - pohodlnou, něškrtící, dobře polstrovanou
  • v některých případech se osvědčila lehká komprese (podpůrné kompresní punčochy), zde je ale nutné zvážit její míru a také fakt, jak ji dívka s RTT toleruje
  • při spánku volit vhodné podložení končetin dle potřeb dívky
  • jako terapeutickou metodu využít fyzioterapii -  dle konkrétního typu obtíží

zdroj: Sarojini Budden, přednáška

Zpracovala: LK