Očkování

ockovani1Povinné očkování dětí 

V poslední době je hodně diskutovaným tématem očkování dětí, takže se automaticky vynořila otázka: „Co Rettův syndrom a očkování?“

V ČR je očkování řešené systémově, podle očkovacího kalendáře a je pro všechny děti povinné, takže i pro dívky s RS. Stále více rodičů chce ale spolurozhodovat o tom, proti čemu a v jakém věku bude jejich dítě očkováno. K tomuto postoji je přivádí nežádoucí účinky očkovacích vakcín. I když velmi vzácně, jsou známy smutné případy, kdy došlo k poškození a vývojovému narušení dítěte. To ale nic nemění na tom, že kolektivní zájem ochrany společnosti převažuje nad individuálním přístupem.

Zkušenosti s očkováním u RS v praxi komplikuje několik faktorů:

  • Kategorie vzácných onemocnění (obecně málo informací o této problematice).
  • Nástup regresu v pozdějším kojeneckém věku, který je prvním výrazným znakem RS (v té době mají dívky již většinu očkování za sebou).
  • Téměř nemožné rozlišení, co jsou nežádoucí následky očkování a co důsledek poškozeného genu, neboť RS má velkou různorodost projevů (v některých případech je sice známo, že očkování mohlo být prvním startovacím impulsem pro nástup příznaků RS, ale to nic nemění na tom, že dívky mají gen poškozený již od první buňky jejich vývoje a je jen otázkou času, kdy o sobě RS začne dávat vědět).

Ze zahraničních zdrojů se nám zatím nepodařilo zjistit více konkrétních a užitečných informací. Proto nabízíme zkušenosti některých našich rodičů. Většina dívek s RS prošla standardním očkováním bez komplikací. Pokud se ale rodiče nebo pediatr rozhodne pro individuální přístup, nabízí náš zdravotnický systém odborné posouzení zdravotní kondice dívky ve specializovaném očkovacím centru. Tento způsob je rodiči vyzkoušený s dobrým výsledkem a to jak u menších dívek, tak i u starších (zde se posuzuje rozšířené očkování proti pneumokokovým infekcím a chřipce).  

Kontakty:

info@ockovacicentrum.cz       

www.avenier.cz      

www.ockovacicentrum.cz

Očkovací centrum FN Motol, MUDr. Veronika Horáková, tel.: 420 224 433 735. V kontextu problematiky Rettova syndromu zde posoudí zdravotní stav konkrétní pacientky s Rettovým syndromem a na základě získaných údajů sestaví individuální očkovací plán. Je možné se kdykoliv objednat  ke konzultaci.

Podobné služby nabízí i očkovací centrum v Brně, tel. 800 123 321. Zde zatím nemáme zmapovanou konkrétní zkušenost.

www.vakcinace.eu (zde je vhodná komunikace přes lékaře, který má u sebe celou zdravotní dokumentaci dívky)

A ještě na doplnění přidávám informace z legislativy.

Na dotaz, co se mění ohledně povinného očkování dětí po rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2015, kdy byla uplatněna stížnost rodičů, odpovídá právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota:      

  • I nadále očkování podléhá informovanému souhlasu rodičů a není možné ho provést proti jejich vůli. Rodiče tedy mohou u lékaře očkování odmítnout, žádat odklad, žádat jinou než standardní vakcínu apod.
  • Za nesplnění povinnosti hrozí každému z rodičů pokuta do výše 10 000 Kč a omezení přístupu dítěte do školky, školy a dalších kolektivů.
  • Ústavní soud nezpochybnil právo rodičů uplatnit výjimku z povinného očkování z důvodů jejich svědomí, myšlení a náboženského vyznání. Včasné uplatnění výjimky znamená, že by rodiče neměli být pokutováni a že školní a kolektivní zařízení může učinit výjimku a dítě přijmout, i když není řádně očkované.       

 Zpracovala: RK