Na co upozornit lékaře

léky platoPozor na podávání některých léků

Pacientky s Rettovým syndromem mají zvýšené riziko život ohrožujících srdečních arytmií, proto se u nich nedoporučuje aplikace některých léčiv, např.:

  • antipsychotik
  • tricyklických antidepresiv
  • antiarytmik
  • některých anestetik (tiopental, sukcynylcholin)
  • antibiotik (erytromycin, ketokonazol).

Upozorněte na riziko lékaře, kteří o Vaši dceru pečují. Jako podklad můžete použít přehledový článek od autorů Záhoráková, Martásek, který je k dispozici zde.

 

Odlišné váhové, růstové a BMI percentily dívek s Rettovým syndromem   

Dívky s Rettovým syndromem jsou obvykle celkově drobnější ve srovnání se zdravými dívkami svého věku (váha, výška, obvod hlavy). Upozorněte na to svého lékaře v rámci preventivních prohlídek. 

V případě potřeby můžete využít přehledové tabulky s růstovými grafy, určené ke sledování a zaznamenávání vývoje dívek s Rettovým syndromem, jejichž autorem je Dr. Daniel Tarquinio. Tabulky  a grafy naleznete zde, včetně té, která po zadání konkrétních údajů vaší dcery s Rettovým syndromem grafy vykreslí.

Za poskytnutí tabulek děkujeme Vr. Svatoňovi

 

Zpracovala: LK

 

 

Nebyly nalezeny žádné položky.