Skolióza

scoliosisSkolióza (skoliotická deformita) je závažné postižení páteře, většinou trojrozměrného charakteru. Skolióza komplexně ovlivňuje nejen pohybový aparát, ale sekundárně i další orgánové soustavy, především kardiopulmonární systém (srdeční oběh, dýchání). Na léčbě skoliózy se proto podílí celá řada lékařských odborností.

Skolióza je u dívek s Rettovým syndromem velmi častou zdravotní komplikací. Přístup k její prevenci a léčbě v kontextu RTT však není v ČR nijak systematicky nastaven a záleží na každém z lékařů v daném regionu (majícím dívku s Rettovým syndromem v péči), jaký postup zvolí, s kým jej bude konzultovat apod.

Multioborové vyšetření skoliózy


Jednou z možností, kde zkonzultovat stav vaší dcery za přítomnosti odborníků z více oborů najednou, je objednat se na multioborové vyšetření ve FN Motol v Praze na tzv. "SEMINÁŘ NORA" (Neurologie,...

Publikace Dr. Helen Leonard


Přikládáme také překlad australské publikace od Dr. Helen Leonard z Telethone Institute for Child Health Research, kde se můžete dočíst, jak k léčbě skoliózy u dívek s Rettovým syndromem přistupují v...

Chůze, pohyb a skolióza u dívek s RTT


Chůze, pohybové aktivity a skolióza u dívek s Rettovým syndromem (stručná sumarizace přednášek Dr. Meira Lotana z Izraele) Zhruba polovina dívek s Rettovým syndromem je schopná více či méně...