Raná péče

Raná péče je terénní, případně ambulantní služba, poskytovaná dítěti od narození do 7 let (raný věk - proto raná péče) a jeho rodičům.

Klientem služby rané péče je tedy rodina a dítě:

 • s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.)
 • s nerovnoměrným vývojem
 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • s kombinovaným postižením
 
Co obvykle střediska rané péče nabízejí?
 
 • poskytují individuální a opakované konzultace přímo v rodině
 • zapůjčují stimulační, didaktické a kompenzační pomůcky a literaturu
 • podporují komunikační dovednosti dítěte a jeho psychomotorický vývoj
 • poskytují základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady
 • pomáhají při výběru a obstarání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • zprostředkují vám  kontakty s ověřenými odborníky (s lékaři, terapeuty, speciálně-pedagogickými institucemi)
 • pomohou vám při výběru předškolního či školního zařízení
 • nabízejí psychologické konzultace
 • ukáží vám, jak  využít stimulačníc a didaktické programů (pro PC, tablety, iPady)
 • nabídnou kontakty na poskytovatele sociálních služeb
 • některé dokonce nabízejí psychorehabilitační pobyty

Služby rané péče vám určitě doporučujeme, protože jejich poradkyně po telefonické domluvě dorazí až k vám domů, poradí vám při výběru pomůcek, doporučí osvědčeného lékaře, pomohou vám zorientovat se v dávkách, zapůjčí a doporučí stimulační hračky....a především vám mohou pomoci projít náročným obdobím.

Zpracovala: LK