Sociální služby

Rádi bychom vás seznámili s různými formami sociálních služeb a nabídli vám možnost, jak ve vašem regionu nalézt jejich vhodného poskytovatele - konkrétní instituci.  

O sociálních službách


Každý Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, který má písemnou i elektronickou podobu. Obsahuje potřebné informace o konkrétním poskytovateli (kontaktní údaje, jaké nabízí služby...

Osobní asistence


Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností a které potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována bez časového omezení, v přirozeném...

Pečovatelská služba


Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní péče, určená osobám se sníženou soběstačností  - ať už z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení a také rodinám s dětmi, které...

Odlehčovací (respitní) služby


Odlehčovací služby jsou velmi důležitou podporou především pro pečující. Jsou poskytovány osobám se sníženou sobětačností (z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení), které jsou...

Denní a týdenní stacionář


Denní stacionář je místo, kde jsou poskytovány ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, které...

Domov pro osoby se zdravotním postižením


V domovech pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické...

Zdravotnická zařízení ústavní péče


Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (např. oddělení následné péče, léčebny dlouhodobě nemocných apod.) jsou poskytovány sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči...

Sociální poradenství


Sociální poradenství zahrnuje dva typy (úrovně) činností. základní sociální poradenství - to by mělo být poskytováno vždy, když je poskytována sociální služba, měl by ho umět poskytnout každý z...

Raná péče


Raná péče je terénní, případně ambulantní služba, poskytovaná dítěti od narození do 7 let (raný věk - proto raná péče) a jeho rodičům. Klientem služby rané péče je tedy rodina a dítě: ...

Sociálně aktivizační služby


Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, případně terénní služby, určené: rodinám s dětmi osobám se zdravotním postižením seniorům Hlavním cílem služby je zprostředkovat kontakt se...