Rettův syndrom

Rettův syndrom je vrozené neurologické onemocnění vázané na X chromosom. Postihuje především dívky, u kterých způsobuje těžké kombinované postižení. 

Co je Rettův syndrom


Základní informace o Rettově syndromu, příznaky a stadia onemocnění, diagnostika, video obsahující dokument o Rettově syndromu. Informace čerpány z publikací uvedených zde.

Léčba Rettova syndromu


Léčba příznaků Rettova syndromu, stručná charakteristika podpůrných terapií, genetická léčba.

Každodenní obtíže a péče


Během života může dívky s Rettovým syndromem potkat řada zdravotních komplikací. Je potřeba o nich vědět, myslet na ně v různých situacích, upozorňovat na ně rodinu a ostatní pečující, lékaře,...

Vzdělávání a komunikace


Nabízíme vám praktické informace z oblasti vzdělávání a komunikace s dívkami s Rettovým syndromem. Rady, tipy a doporučení přímo o lidí, kteří se dívkám věnují soustavně, cenné zkušenosti speciálních...

Pro pečující


Zpracovali jsme pro vás praktický přehled příspěvků a výhod pro zdravotně postižené, přehled sociálních služeb, přehled nároků osob blízkých v  pečovatelské pozici, informace o invalidním důchodu,...

Poradenství


V rámci péče o dívku s Rettovým syndromem se před vámi, pečujícími rodiči, objeví mnoho otázek a problémů, které bude potřeba řešit. K jejich zvládání je potřeba mít dostatek informací, vědět, na koho...

Zdroje informací


Zde naleznete informace o knihách, článcích a studetských pracích o Rettově syndromu, webové stránky s užitečnými odkazy na kompenzační pomůcky, hračky, nábytek apod. pro zdravotně postižené a také...

Zkušenosti rodičů


Rádi bychom zde vytvořili prostor pro sdílení  zkušeností vás - rodičů pečujících o dívku s Rettovým syndromem.   Nenechávejte si je pro sebe, mohou být velmi užitečným zdrojem informací pro ostatní!...