Školky, školy a centra

Dívky s Rettovým syndromem jsou vzhledem k typu svého postižení vzdělávány ve speciálních školkách,školách a centrech.

Speciální školy přímo spolupracují se speciálně pedagogickými centry (SPC), která jsou buď součástí speciální školy nebo samostatným pracovištěm.

SPC mají ve svém týmu speciálního pedagoga, psychologa, sociálního pracovníka, případně zástupce další profese. SPC poskytuje metodickou podporu speciální škole, vypracovává podklady pro individuální plány a poskytuje poradenské služby škole i rodičům.

Uvádíme zde seznam některých škol a center, kde již mají se vzděláváním dívek s Rettovým syndromem zkušenosti a se kterými jako organizace spolupracujeme na vzájemném sdílení a předávání informací apod. Jsou to:

Základní škola Zahrádka v Praze, kde mají zkušenost se vzděláváním osmi dívek s Rettovým syndromem a kde  již nyní poskytují poradenství a konzultace:

  • pro rodiny s dívkami s Rettovým syndromem
  • pro školy a učitele dívek s Rettovým syndromem
  • to vše ale po předchozí domluvě a objednání!

Speciální základní a mateřská škola a SPC ve Strakonicích

Speciální základní škola v Chrudimi 

 

Další školy, které dívky s Rettovým syndromem navštěvují:

Základní škola speciální v Litvínově 

Základní a mateřská škola speciální v Jilemnici 

 

Napište nám, jaké zařízení navštěvuje vaše dcera, přidáme jej na seznam!

Většina škol či center umožňuje dívkám s Rettovým syndromem využívat alespoň některou z podpůrných terapií. Až budete zařízení vybírat, zeptejte se na jejich nabídku, vždy je výhodnější spojit terapie s návštěvou školy či stacionáře a nemuset za nimi externě dojíždět.

 

Zpracovala: LK