Alternativní a augmentativní komunikace

Většina dívek s Rettovým syndromem není schopna se "klasicky" dorozumívat mluvenou řečí. Proto je nutné hledat náhradní systémy, jak se s nimi dorozumět, aby mohly vyjádřit své potřeby a pocity. K tomu mohou výborně posloužit metody alternativní a augmentativní komunikace (AAK), které mohou umožnit alespoň částečnou kompenzaci poruchy dorozumívání.

Augmentativní komunikace probíhá tak, že způsob běžného  dorozumívání klienta nějakým způsobem podporujeme, umocňujeme, doplňujeme, protože by samo o sobě mohlo  být pro okolí těžko srozumitelné.

Alternativní komunikace už pracuje se systémy, které  plně nahrazující mluvenou řeč.

AAK pracuje se systémy bez pomůcek nebo s pomůckami.

  • systémy bez pomůcek - učí klienta využívat pohyby očí, mimiku, gesta, manuální znaky (např. znaková řeč Makaton)
  • systémy s pomůckami - učí klienta využívat např. konkrétní předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, různě sofistikované komunikační knihy, pomůcky s hlasovým výstupem, tablety, počítače s různými formami zpřístupnění (včetně novinky Tobii PCEye Go)

Systémy s pomůckami pracují obvykle cestou od méně abstraktního (předmět) přes fotografii až k abstraktnějšímu obrázku či piktogramu, které se pak mohou uspořádat do komunikačních tabulek nebo knih.

Více podrobnějších informací o konkrétních pomůckách a možnostech jejich využití nejen při alternativní a augmentativní komunikaci naleznete v rubrice Pomůcky pro vzdělávání a komunikaci.

Poradenství v oblasti AAK vám poskytnou nejen specializovaná centra, ale například i střediska rané péče, speciálně pedagogocká centra a speciální školy atd.

Zpracovala: LK