Metodiky pro pedagogy

Z iniciativy Společnosti pro mukopolysacharidózu vznikly v roce 2012 dvě metodiky určené pedagogům, poradenským pracovníkům a rodičům dětí a žáků se vzácnými onemocněními.    Autory obou metodik jsou Jan Michalík, doc. Mgr. PaedDr., PhD. a kolektiv autorů.

V následujících odkazech naleznete vybrané kapitoly z obou metodik, zaměřené na problematiku Rettova syndromu:

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými  onemocněními 

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním 

 

Zpracovala: LK