Webové stránky

Nabízíme vám seznam webových stránek, které považujeme za užitečné. Pro větší přehlednost jsme je seřadili do tématických okruhů.

 

Kompenzační pomůcky, vozíky:

 

Hračky a pomůcky ke vzdělávání:

 

Polohovací pomůcky:

 

Oblečení pro osoby s handicapem:

 

Nábytek:

 

Rettův syndrom v ČR:

 

Širší kontext:

Zpracovala: LK