Studentské práce

Rettovu syndromu se ve svých bakalářských a diplomových pracích věnují i studenti, rádi bychom je zveřejňovali.

Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem DP


Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem, autor Zdeňka Vácová Anotace Cílem této diplomové diplomové práce je umožnit chápání specifik v chování dívek s Rettovým syndromem a nabídnout efektivní...

Možnosti vzdělávání dívek s Rettovým syndromem


Bakalářská práce Michaely Urbanové vypracovaná na téma Možnosti vzdělávání dívek s Rettovým syndromem. Anotace: Předkládaná bakalářská práce pojednávající o možnostech a formách vzdělávání dívek s...