Články

Odborné články a příspěvky, které se věnují problematice Rettova syndromu.

Rettův syndrom - autoři Záhoráková, Martásek


Rettův syndrom autoři: RNDr. Daniela Záhoráková, PhD. , prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Tento  přehledový článek nabízí souhrn poznatků o Rettově syndromu, klinickém obrazu pacientů v jednotlivých...

Hydroterapeutická léčba Rettova syndromu


Meir Lotan a Merav Hadar-Frumer Beit Issie Shapiro, Ranana, Izrael Tento text byl převzat z odborné publikace Mezinárodní asociace Rettova syndromu. Věříme, že následující informace uvítáte například...

Doporučované postupy při individuální intervenci


Rettův syndrom je neurologická vada, vyskytující se výhradně u dívek. RS je po Downovu syndromu druhou nejčastější neurologickou poruchou projevující se u žen. Pacientky s RS obvykle trpí celou řadou...

Alternativní metody rehabilitace u RS


Dívku s RS v běžných denních situacích omezuje celá řada komplikací. Jelikož v současnosti lék na Rettův syndrom stále neexistuje, řada rodičů se za účelem zkvalitnění životů svých dcer upíná k...

Mutace v MECP2 genu u českých pacientů s RS


Daniela Záhoráková1, Petra Lelková1, Vladimír Gregor2, Martin Magner1, Jiří Zeman1 a Pavel Martásek1 Rettův syndrom (RTT) je X-vázané neurologické onemocnění charakterizované vývojovým regresem se...