Zážitkový deník

14. října 2015
Zážitkový deník

Zážitkový deník (zážitková knížka) je vlastně taková sbírka pěkných vzpomínek vaší dcery, které jsou v něm zaznamenány prostřednictvím fotek, kreseb, jednoduchých poznámek apod.

Významným způsobem napomáhá k rozvoji komunikačních schopností ve všech jazykových rovinách, především slouží k rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, k rozvoji souvislého vyjadřování, ke schopnosti sdílet s ostatními svoje pocity, zážitky a přání.

Deník může mít jakoukoliv podobu - sešit, složka, kroužkový šanon  a v něm vložené jednotlivé stránky, použít můžete i tablet.  Vyberte si a pořiďte si k vedení zážitkového deníku to, co bude nejvíce vyhovovat vám a vaší dceři. Důležité je,  aby se vám s deníkem dobře pracovalo, jednoduše se v něm doplňovaly stránky, příjemně v něm listovalo a měli jste chuť nad ním trávit společný čas.

Jak takový deník vést? Snažte se do deníku zachytit zejména emočně výrazné zážitky (velkou radost nebo smutek, touhu, strach apod.), oblíbená místa, činnosti, známé osoby, místa z výletů atd. Nejlepší je použít fotografie, doplněné stručným popisem (titulkem pod fotkou nebo třeba dokreslenou komiksovou bublinou), ozvláštnit jej můžete i drobnými předměty, přírodninami apod. Do jeho tvorby klidně zapojte sourozence, příbuzné, známé, nebojte se vtipu a nadsázky.

Deník můžete používat doma jako podklad ke společnému povídání, určitě ho své dceři přibalte i do školky, školy či stacionáře.

 

Zdroj: praktická zkušenost pedagogů ze speciálních škol

Zpracovala: LK