Tobii PCEye go

8. října 2015
Tobii

Každé dítě si potřebuje hrát. Pokud nemá možnost (v případě Rettova syndromu mu to znemožňuje apraxie), musí být zákonitě frustrované. Tobii je šance, jak dívce s Rettovým syndromem hru nabídnout - očima může ovládat proud vody, sestřelovat předměty, rozhýbávat obrázky atd. (program Look to Learn )

Navíc se hraním her dívka nenásilnou formou učí používat svůj pohled - hry jsou tedy výborným "předskokanem" práce s komunikačními tabulkami v programu Grid.

Tím se dostáváme ke komunikaci, která je s dívkou s Rettovým syndromem velmi obtížná. Opět kvůli apraxii často selhávají (nebo jsou nepřesné) všechny "náhradní" systémy (komunikační knihy, kartičky apod.) I zde Tobii funguje jako velmi užitečná pomůcka, která vám může pomoci dovědět se od vaší dcery to, co vám až doposud nebyla schopná sdělit. Pouze očima může z tabulky na monitoru vybírat, co by si dala k jídlu, co by chtěla dělat, co ji bolí apod. (program Grid)

Tobii tedy může vaší dceři s Rettovým syndromem umožnit dvě zásadní aktivity - hrát si a komunikovat jen prostřednictvím očí.

Je ale důležité zdůraznit, že:

  • Tobii je "jen" pomůcka -  i když opravdu velmi vyspělá.   Vyžaduje pravidelné a systematické používání a nelze od ní očekávat nemožné. Každá z dívek s Rettovým syndromem je jiná, takže i schopnost využít potenciál pomůcky je jiný!
  • Rettův syndrom je závažné neurologické onemocnění - berte jej při používání pomůcky v potaz hlavně v kontextu epilepsie a dívku nepřetěžujte!  Sledování monitoru vyžaduje velké soustředění, proto své dceři "vyhovte", sami nejlépe poznáte, kdy skončit.

 

Charakteristika zařízení a programů (ceny platné červen 2015):

Tobii PCEye Go (očima naváděná myš)

Tobii PCEye Go je přídavné zařízení k počítači, které počítač zpřístupňuje pouhým pohybem očí. Komunikace probíhá tím nejjednodušším způsobem – pohledem. Kamery umístěné pod monitorem počítače detekují směr pohledu a pohyb očí. Počítač řekne hlasem na co se dítě dívá, přehraje zvuk, básničku a podobně. Výběr (akce) se provádí upřeným pohledem do jednoho místa, případně mrknutím.Využívá se zejména u dětí s mentálním a kombinovaným postižením, Rettovým syndromem, DMO, opožděným vývojem, autismem – všude tam, kde je dítě schopno fixovat oči.Snímání kamerou z dálky – hlava je zcela volná (bez brýlí, bez ukazovátek či jiného příslušenství). Lehké a přenosné zařízení přichycené pod obrazovkou počítače, připojuje se k počítači do portu USB.

Výrobce: společnost Tobii, Švédsko

Cena: 60 000,- Kč/ks (včetně DPH)

Odkaz: http://spektra.eu/cs/jemna-motorika/polohovaci-zarizeni/pceye , http://spektra.eu/cs/komunikace/komunikace-pohledem/pceyego

 

Související SW

DiagView (program pro diagnostiku)

DiagView je počítačový program navržený jako diagnostický doplněk oční navigace Tobii PCEye Go. Program umí na druhém počítači v síti (stolní PC, notebook, tablet, smartphone) zobrazit a v reálném čase sledovat místo, kam se testovaný klient dívá, jak dlouho se na určité místo dívá a sledovat trasu pohybu očí po obrazovce. Umožní také zjistit, jak dlouho a jakým objektům testovaný klient věnuje pozornost.

Výrobce: Spektra, v.d.n.

Cena: 18 200,- Kč/ks (včetně DPH)

Odkaz: http://spektra.eu/cs/jemna-motorika/software/diagview

Grid (program pro komunikaci)

Počítačový program Grid 2 umožňuje osobám, které v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře, používat počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím. Pro dorozumívání se používají předem připravené tabulky ze symbolů, obrázků, slov nebo písmen. Tabulky si lze sestavovat a vytvářet doma podle potřeb uživatele. Program Grid 2 má hlasový výstup. Když uživatel sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.

Výrobce: Sensory Software, UK

Cena: 15 200,- Kč/ks (včetně DPH)

Odkaz: http://spektra.eu/cs/komunikace/software/grid

Look to Learn ( soubor her)

Program Look to Learn je určený zejména pro děti s těžkým tělesným či kombinovaným postižením. Jedná se o soubor 40 her, které se ovládají pomocí oční navigace Tobii PCEye Go. Zábavnou formou se tak děti naučí nezbytné dovednosti, nutné pro budoucí ovládání počítače očima a využití počítače jako komunikační pomůcky.

Výrobce: Sensory Software, UK

Cena: 15 200,- Kč/ks (včetně DPH)

Odkaz: http://spektra.eu/cs/jemna-motorika/software/look-to-learn

 

Polohovací zařízení

Connect IT Single Arm

Rameno na polohování monitoru.

Výrobce: Connect IT

Cena: 2 500,- Kč/ks (včetně DPH)

 

Některé z dívek s Rettovým syndromem v ČR již mají Tobii PCEye Go  i s programy doma a používají jej. Můžete se na nás obrátit (lenka@rett-cz.com), rádi vám zkušenosti "našich" rodin předáme, případně vás na ně i nakontaktujeme.

Pokud  budete chtít Tobii své dceři pořídit, obraťte se  na firmu Spektra a Mgr. Lenku Kohoutkovou z Rett Community.  Společně vám vše potřebné vysvětlí, firma Spektra vám Tobii může na určitou domu zapůjčit domů a poskytnout vám vzdálenou technickou podporu, abyste měli klid a čas na jeho vyzkoušení. Určitě je výhodnější zkusit si jeho ovládání doma, v přirozeném prostředí a v čase, který bude vaší dceři s Rettovým syndromem nejlépe vyhovovat.

Zároveň vás firma Spektra provede postupem, jak si o přístroj a programy zažádat na Úřadu práce (lze o něj požádat v rámci  (příspěveku na zvláštní pomůcku) a společně vám doporučíme, jaké informace je na úřadě vhodné zdůraznit. Pokud by bylo potřeba, pomůžeme vám i v odvolacím řízení (opět kontakt  firma Spektra  a Mgr. Lenka Kohoutková z Rett Community lenka@rett-cz.com.  

Pro ilustraci ještě přikládáme odkazy na videa z You Tube, na kterých je vidět práce dívek s Rettovým syndromem na Tobii PC Eye Go (a naleznete tam i mnoho dalších):

Cammy a Suzan Norwell pracují s Tobii PC Eye Go - velmi zajímavá ukázka komunikace a interakce dívenky s Rettovým syndromem a speciální pedagožky Suzan Norwell z Rett University 

Alyssa, USA - očima poznává např. členy rodiny... 

Marijenka, Finsko - s maminkou Marjo se někteří znáte ze dvou setkání v ZŠ Zahrádka v Praze. Pokud  budete mít zájem, můžeme vám s ní zprostředkovat kontakt (p. Marjo hovoří česky), ráda vám předá své zkušenosti, jak Tobii používat při hře i komunikaci.  

 

Zpracovala: LK