Big mack, Step by Step

8. října 2015
BIGmack, LITTLEmack,

Big mack, Little mack, Little Step by Step a další podobná zařízení jsou pomůcky s hlasovým výstupem, tzv. komunikátory. Dá se na ně nahrát jeden či více různě dlouhých vzkazů, podle jejich konkrétního typu, výhodou je jejich velmi snadné používání. Hlasový výstup může na komunikátor nahrát rodič, pedagog, asistent apod. Při práci je možné využívat jeden či více komunikátorů, podle toho, jaký je náš záměr. Pro větší názornost je možné každý spínač označit obrázkem či fotografií. Přehled dalších podobných zařízení naleznete například na stránkách občanského sdružení Petit. 

Několik praktických tipů, jak se dají komunikátory využít při vzdělávání a komunikaci s dívkami s Rettovým syndromem:

  • Na vzkazy mezi školou a domovem - na komunikátor nahraje např. rodič vzkaz, co měla dívka předešlý den k večeři, ráno odveze dívku do školy, předá pedagogovi komunikátor a "zadá úkol" - zjistit, co dívka večeřela. Pedagog s dívkou v rámci výuky zkouší přijít na to, co to bylo (pomocí obrázků, fotografií, předmětů, kartiček ano x ne apod...) Poté si přehráním vzkazu z komunikátoru ověří, zda na to společně opravdu přišli. Podobně mohou na "oplátku" zaúkolovat rodiče (pedagog nahraje na komunikátor vzkaz, co s dívkou odpoledne dělali a rodiče mají přijít na to, co to bylo).
  • Využít dva Big macky a:
    • označit je obrázky nebo fotografiemi a použít je na klasický "výběr ze dvou"
    • označit je symboly pro ano x ne, ano ne i jako hlasový výstup výrazně nahrát a zapojit tak Big mack do usnadnění komunikace
    • označit je např. symboly pro méně a více, poté zvolit činnost, která by dívku zaujala (nafukování balónku) a slovem a gesty dívku povzbuzovat, aby využila spínače k výběru, zda balónek nafoknout nebo trochu odfouknou
  • Nahrát na komunikátor repliku, která je typická pro nějakou situaci - např. při příchodu sourozence ze školy mít na komunikátoru nahrané to, co se v takové situaci obvykle říká, třeba: "ahooj, jak ses dneska měl?" a až sourozenec přijde, dívka zmáčkne spínač a přivítá jej. Tato činnost vypadá trochu kostrbatě, ale jedna z izraelských speciálních pedagožek Judy Wine z Israel Rett Centreuvádí , že je to pro dívky s Rettovým syndromem důležité pro jejich sebevyjádření (i když vlastně v "zastoupení")
  • Nahrát na Step by Step "rozfázovanou" písníčku - pedagog předem na komunikátor nahraje několik po sobě jdoucích částí z písničky, poté s celou třídou (schopnou verbálního projevu) zpívá a ve chvíli, kdy nastane čas na část z komunikátoru, třída na povel utichne, dívka s Rettovým syndromem zmáčkne tlačítko a komunikátor "za ní" zazpívá...opět funguje na principu "zástupného sebevyjádření", umocněného prožitkem sounáležitosti se zpívajícími spolužáky.

Zpracovala: LK