Soukromí dárci

Viera Vondráková

Ing. Jiří Bohadlo

Ing. Jiří Malina

Ing. Michal Kožíšek

Ing.Vratislav Svatoň a JUDr. Ilona Vaněčková

Tomáš Zalabák

Pavel Trávníček

Alois Peček

Ing. Josef Vráblík

tenistka Andrea Hlaváčková

Ing. Jiří Hindrák

Pravoslav Krabec

Míra Richter

Walter Jan

Parisovi

Tereza Jandová