Neziskový sektor

úřad vlády  Úřad vlády, dotační program Podpora veřejně účelových aktivit

                                 spolků zdravotně postižených

      sanaFriends_Logo_web       nadace Sanafriends SANAFRIENDS FOUNDATION 

 VDV_logo_2014   Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové

logo-nadace-divoke-husy      nadace Divoké husy 

logo život dětem   obecně prospěšná společnost Život dětem 

logosejkorky     dětský folklorní soubor Sejkorky 

  detskymozek_logo           nadace Dětský mozek 

                                ETELA o.p.s.