Alternativní metody rehabilitace pro pacientky s Rettovým syndromem

25. listopadu 2018

Dívku s RS v běžných denních situacích omezuje celá řada komplikací. Jelikož v současnosti lék na Rettův syndrom stále neexistuje, řada rodičů se za účelem zkvalitnění životů svých dcer upíná k alternativním léčebným metodám. Během posledních let se dívkám s RS otevřelo spoustu nových možností. Tento článek určité alternativní metody uvádí, stejně tak jako i přímé zkušenosti s nimi. Článek se mimo jiné bude věnovat terapii za pomoci zvířat (jako jsou například delfinoterapie a canisterapie), metodě AIT, hyperbarické oxygenoterapii, manuálním terapiím (jako jsou například akupunktura a akupresura, aromaterapie, kraniosakrální terapie, myofasciální uvolnění, Tragerova metoda, chiropraxe a Reiki), kognitivně-behaviorálním terapiím (Lovaasův program a kognitivní rehabilitace), technikám rehabilitace motoriky (rehabilitační metoda ABR, tj. pokročilá biomechanická rehabilitace, a metoda Doman–Delacato) a józe. Článek nepovažujte za doporučení jednotlivých, výše zmíněných metod, ale jako zběžné seznámení s dostupnými alternativními rehabilitačními technikami pro dívky a ženy s RS.

Celý článek si můžete přečíst zde: ČJ-Alternativní metody rehabilitace pacientek s RS.docx