2014 - Setkání Rett Syndrome Europe ve Vídn

1. ledna 2014

Dne 15.11.2014 se zástupci Rett-Community zúčastnili setkání Rett Syndrome Europe ve Vídni. Dopoledne proběhlo souhrnné shrnutí činnosti RSE za uplynulé období včetně zprávy o financích a řešily se plány na následující období, zejména plánované konference, workshopy a způsob šíření osvěty o Rett syndromu. Zmíněna byla i představa využít rok 2016 k větší propagaci Rett syndromu (60 let od popsání příznaků lékařem Andreassem Rettem), jednotlivé země dostaly za úkol promyslet strategii případné osvětové mediální kampaně. Odpoledne pak fungující Rett centra představovala svou činnost, o tom se také diskutovalo, zejména o způsobu vzniku Rett center, jejich konkrétní činnosti a složení  multidisciplinárních týmů. V závěru lektorka AAA, která je zároveň maminkou dívky s RS,  prezentovala  způsob využití přístroje Tobii při práci s dívkami s Rett syndromem (hry a komunikace na počítačové obrazovce na základě ovládání pouze očním kontaktem, což je vzhledem k apraxii dívek s RS velmi výhodné). V Poslední části setkání byla diskuse na volná témata, po ní již následoval večerní společenský program.

Přikládáme odkaz na oficiální zprávu.

Zpracovala: LK