2014 - Psychorehabilitační pobyt- Hodonin

1. ledna 2014

Letošní psychorehabilitační pobyt se již podruhé konal v Zámečku Hodonín (okres Blansko) v termínu 29.6.-5.7. 2014. Vyrazilo s námi 11 rodin, 2 další nás  přijely alespoň krátce navštívit.

Program byl pestrý a zahrnoval odpočinkové i vzdělávací aktivity pro rodiče (skupinové i individuální konzultace s psychoterapeutkou, relaxace, kurz využití iPadů pro potřeby osob s kombinovaným postižením), prostřednictvím asistentek bylo skvělě postaráno o dívky s Rett syndromem a jejich sourozenci si užili spoustu zábavy díky pečlivě připravenému programu.

Společně jsme absolvovali natáčení sekvencí pro plánovaný dokument o vzácných onemocněních.  Čas jsme využili i vzájemným sdílením informací a zkušeností, prostor dostaly diskuse o dalším směřování sdružení. V závěru pobytu se uskutečnilo plánované zasedání valné hromady, včetně volby nových členů rady a revizní komise.

Všem zúčastněným děkujeme za čas, který s námi strávili v příjemné rodinné atmosféře a těšíme se opět za rok nashledanou, minimálně ve stejném počtu J.