Podzimní setkání v Zahrádce 2015

Datum: 20. listopadu 2015 od 15:00 do 17:30
Místo: prostory ZŠ Zahrádka
Organizátor: ZŠ zahrádka a Rett Community
Web: www.zszahradka.cz
Zahrádka setkání RHB

IrskoVe velmi příjemné atmosféře se uskutečnilo podzimní setkání rodičů, pedagogů a přátel dívek s Rettovým syndromem, které společně zorganizovala ZŠ Zahrádka a spolek Rett Community.

Tématem setkání tentokrát byla rehabilitace dívek s Rettovým syndromem - zkušenosti, poznatky a postřehy ze Zahrádky.

Fyzioterapeutka Marcela Wadowská si pro nás nejprve připravila prezentaci, ve které nás seznámila s konkrétními přístupy a technikami, které ve své praxi při práci s dívkami s RTT využívá. Pro větší názornost ji doplnila  spoustou fotografií a krátkými videozáznamy. V závěru nám ještě na dvou velmi šikovných "modelkách" Evičce a Kačence předvedla, jakým způsobem může fyzioterapie se slečnami s RTT probíhat. Setkání probíhalo formou živé diskuse, rodiče se zajímali o řešení velmi konkrétních obtíží svých dcer s RTT - zde patří Marcele Wadovské velký dík za ochotu, trpělivot a pohotovost, se kterou erudovaně odpovídala. Zároveň padla z její strany velkorysá nabídka pro rodiče dívek s RTT - pokud budou potřebovat, mohou si u ní domluvit konzultaci. Také jsme se domluvili, že vám dáme k dispozici její prezentaci - o zveřejnění na našich stránkách budete informováni. Velmi přirozeně se nám otevřelo i téma na další plánované (jarní) setkání - bude jím ergoterapie.

Zahrádce velmi děkujeme za skvělé zázemí a servis, který nám všem jako vždy poskytla, Marcele Wadovské za informace a čas, který nám ochotně věnovala a všem účastníkům za to, že dorazili a aktivně se zajímali o problematiku RTT.

Zpracovala: LK