Jarní setkání v Zahrádce 2016

Datum: 22. dubna 2016 od 15:00 do 17:30
Místo: ZŠ Zahrádka
Organizátor: ZŠ Zahrádka a Rett Community
Web: www.zszahradka.cz

Setkání rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem na téma ergoterapie.

Jarní setkání v Zahrádce

Ve velmi příjemné atmosféře se uskutečnilo jarní setkání rodičů, pedagogů a přátel dívek s Rettovým syndromem, které společně zorganizovala ZŠ Zahrádka a spolek Rett Community.

Setkali jsme se nad tématem ERGOTERAPIE dívek s Rettovým syndromem - zkušenosti, poznatky a postřehy ze Zahrádky.

Ergoterapeutka Integračního centra Zahrada Bc. Růženka Kroupová nás nejprve seznámila s ergoterapií jako takovou - co svým klientům nabízí a jaké metody a postupy k tomu využívá.

Poté se velmi kokrétně zaměřila na možnosti ergoterapeutických intervencí u dívek s Rettovým syndromem. Měli jsme možnost prakticky si vyzkoušet a osahat některé pomůcky (kouzelný písek, hliněné pole, ladičku, vájemné čištění zubů atd.), viděli jsme praktickou ukázku orofaciální stimulace a získali jsme mnoho a mnoho dalších podnětných informací a nápadů...

K naší lítosti čas utekl příliš rychle a určitě nezaznělo vše, co si pro nás Růženka připravila...Proto se už teď velmi těšíme na další společné setkání, které se uskuteční na podzim a na kterém se budeme velmi prakticky věnovat tématu bazální stimulace.

Zahrádce jako vždy  děkujeme za skvělé zázemí a servis, který nám všem  poskytla, Růžence Kroupové za informace a čas, který nám ochotně věnovala a všem účastníkům za to, že dorazili, i když krásné počasí lákalo spíš do přírody :).

Zpracovala: LK