Pobyt 2022

2. října 2022

Jaký byl pobyt 2022 na Vysočině? 

Náš letošní odlehčovací pobyt se odehrál trochu netradičně a to v podzimním čase na Vysočině, v hotelu Devět skal. Bylo patrné, jak jsme se všichni těšili na vzájemné setkání, dva roky pauzy způsobené covidem byly opravdu dlouhé...Hodně času jsme tedy strávili povídáním, sdílením a žasnutím nad tím, jak všechny děti za tu dobu vyrostly...

Prostor byl ale i na získávání nových vědomostí a dovedností.

Věnovali jsme se možnostem komplexní léčby epilepsie, chronických spasticit, řešení skoliózy (což jsou všechno příznaky doprovázející Rettův syndrom) s MUDr. Šárkou Štefáčkovou z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Mysleli jsme i na potřebnou sebepéči pro rodiče, například jak využít terapeutické schopnosti lesa s lektorkou Lesní mysli Mgr. Martinou Holcovou - teoreticky a druhý den i prakticky v krásných lesích Vysočiny. 

Moc děkujeme nadaci Agrofert, ČEZ a v neposlední řadě Životu dětem, o.p.s. za možnost pobyt uspořádat...

Už teď se těšíme na další :).