2013 - Staročeský Mikulášský jarmark

1. ledna 2013

Po roce se Občanské sdružení Rett-Community vrací do hezkého prostředí Toulcova dvora, kde se 30.11.2013 uskutečnil Staročeský mikulášský jarmark. Kouzelná nálada přicházejících Vánoc a prodej drobných dárků byly příjemnou a neformální příležitostí, jak představit naše sdružení široké veřejnosti a připomenout, že přestože každý nemá to štěstí se narodit zdravý, všichni mají právo na laskavý  domov a plnohodnotné začlenění do společnosti.

Poděkování patří všem hodným a naslouchajícím a především MŠ Kamarád, Litoměřice, která už poněkolikáté obohatila náš stánek krásnými výrobky.