2013 - Knížecí Velikonoce na Křivoklátě

1. ledna 2013

Letos jsme se již po třetí zúčastnili Knížecích velikonoc na Křivoklátě. Prezentováním našeho sdružení a předmětů vyrobených našimi rodiči a přáteli jsme získali zajímavý příspěvek do pokladny, který využijeme pro letní psychorehabilitační kurz v Hodoníně v Blansku. Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům za obětavou prodejní činnost.