2012 - Valašské Klobouky

1. ledna 2012

Vždy nás potěší zájem nové rodiny přihlásit se do našeho sdružení, které chce být pomocnou rukou zoufalým rodičům v této nelehké životní situaci. A ještě větší radost máme, když se nová maminka rozhodne, že kromě péče o postiženou dceru, bude pomáhat i ostatním. Naše poděkování patří paní Markétě Malinové, které se podařilo dát dohromady výrobky do prodeje, vyzdobit si stánek a prezentovat naše sdružení v této části republiky. Tento adventní jarmark se konal také 1. prosince 2012 ve Valašských Kloboukách a finanční příspěvek z tohoto prodeje přispěl na organizaci pravidelného pobytu našich rodin. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty!