2012 - Křivoklát

1. ledna 2012

Letos jsme se již po druhé zúčastnili Jarmarku na Křivoklátě ve jménu Knížecích velikonoc. Prezentováním našeho sdružení a předmětů vyrobených našimi rodiči a přáteli jsme získali zajímavý příspěvek do pokladny, který využijeme pro letní psychorehabilitační kurz ve Skokovech. V letošním roce nám významně přispěli výrobky také paní Irena Černíková a MŠ Litoměřice. Spolupracovali jsme s PRANA studiem www.pranastudio.cz , které na místě prezentovalo své služby a nabízelo návštěvníkům výrobky z léčivého konopí Cannaderm. PRANA studio nám též přispělo darem do pokladny. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!