Podzimní setkání v Zahrádce na téma RHB dívek s RTT

26. listopadu 2015

Je za námi další setkání rodičů, pedagogů a přátel Pelešany 2009, Irsko, rok2009-10, auto-součástky 346

dívek s Rettovým syndromem.

Podrobnější informace včetně fotografií naleznete zde v kronice.